Lean IT training Utrecht

Het eerste waar je waarschijnlijk aan denkt bij een training is aan sporten. Bij het sporten kan je verschillende trainingen volgen, bijvoorbeeld een voetbaltraining, een hockeytraining of een volleybaltraining. Een training is vooral een term die veel voorkomt voor het ‘oefenmoment’ van teamsporten. Toch heeft het woord training een hele andere betekenis wanneer je het in de zakenwereld gebruikt. Hier staat het woord training namelijk vrijwel gelijk aan het woord cursus. Een training is dus een soort werkgerelateerde opleiding waarin je nieuwe kennis opdoet die nuttig kan zijn om te gebruiken tijdens je werk. Zo’n opleiding kan veel rendement opleveren voor een bedrijf, omdat je nieuwe en efficiënte nieuwe methoden aanleert. Deze kennis is erg bruikbaar voor jouw bedrijf. Om je bedrijf en jezelf verder te helpen, is het dus erg nuttig om een training te volgen.

Lean IT training

Er zijn trainingen in heel veel verschillende disciplines binnen de werkvloer. Een voorbeeld van zo’n training is een lean IT training in Utrecht. Bij een lean IT training leer je heel veel verschillende dingen. Als eerste zal je leren waar de gebreken in jouw bedrijf of organisatie zich bevinden. Deze gebreken kunnen verspilling van tijd of van geld zijn. Daarnaast wordt er ook meer gefocust op IT. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de doorstroom van IT processen. Ook de doorstroom van IT producten en IT softwareontwikkeling wordt bestudeerd. Verder leer je ook om je leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Doordat je extra kennis opdoet in deze cursus, kun je een team ook leiding geven over deze taken. Deze training is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn of werkzaam willen zijn binnen het IT management.

Wat levert de training op voor jouw bedrijf?

Als eerste is de training erg praktijkgericht. Je leert bijvoorbeeld hoe je kostenbesparing kan toepassen binnen je eigen bedrijf. Daarnaast leer je om processen te optimaliseren en de kwaliteit ervan dus te verhogen. Door deze kwaliteit die hoger is, zullen de klanten ook tevredener zijn. Door deze training neemt de klanttevredenheid over de diensten van jouw bedrijf dus ook toe. Verder leer je ook meer over leiderschap. Waar je waarschijnlijk voor de training een sturende leider was, leer je om dit anders te doen. Na de training zul je waarschijnlijk meer leiding geven op een faciliterende manier. Dit houdt in dat je je werknemers ondersteunt waar nodig, maar dat je ze verder lekker met rust laat als het gewoon goed gaat.